Foto

Stockholms Arbetareinstitut sett från Klara Norra Kyrkogata

Stockholms Arbetareinstitut grundades av läkaren Anton Nyström 1880 och var ett pionjärverk när det gäller folkbildning. Flera liknande verksamheter med vuxenutbildning för människor ur alla samhällsklasser kom att bildas efter Arbetareinstitutets modell.

1895 stod den här byggnaden, särskilt byggd för Stockholms Arbetareinstitut, klar. Den revs dock för att ge plats åt Åhlens stora varuhus på 1960-talet.

I Anton Nyströms samling på Stadsarkiv finns det bildmaterial Nyström samlat till boken 1859-1929 : en 70 års historia : personliga minnen och iakttagelser som gavs ut av Bonniers 1929. Bland materialet finns den här bilden.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Kursintyg från Stockholms Arbetareinstitut 1914/1915

Kursintyg från Stockholms Arbetareinstitut 1914/1915

Publikbild från Stockholms Arbetareinstitut 1950-tal

Publikbild från Stockholms Arbetareinstitut 1950-tal

Rätt och orätt eller Striden om Arbetareinstitutet. Redogörelse och granskning af Anton Nyström, Arbetareinstitutets föreståndare.

Rätt och orätt eller Striden om Arbetareinstitutet. Redogörelse och granskning af Anton Nyström, Arbetareinstitutets föreståndare.

Stockholms Arbetareinstitut 1880-1968

Stockholms Arbetareinstitut 1880-1968

Stockholms Arbetareinstituts föreläsningssal

Stockholms Arbetareinstituts föreläsningssal

Sändebref om Arbetareinstitutet. Till Stockholms arbetare!

Sändebref om Arbetareinstitutet. Till Stockholms arbetare!

Tankar om själsharmoni af Anton Nyström - föreläsning 1895

Tankar om själsharmoni af Anton Nyström - föreläsning 1895