Text

Tankar om själsharmoni af Anton Nyström - föreläsning 1895

Här får vi Doktor Anton Nyströms recept för ett lyckligare liv. 

Nyström betonar bland annat att "arbete är människans bestämmelse; utan arbete förslöas hon och utsättes för faran att urarta i moraliskt hänseende", så länge det inte rör sig om rent slaveri medför verksamhet "glädje och lefnadslust". 

Det är även bra att studera, särskilt historiska studier är nyttiga. Lär man sig om "minnesrika personers lif och betydelsefulla tilldragelser" väcks en "önskan att själf bli värksam för utvecklingen".

Konst och musik är även det bra för själsharmonin liksom nöjen. Roligt ska man ha men med måtta. Bli nöjena "öfverdådiga, rusgifvande, simpla, så bli bittra kval, kroppslig sjukdom, vansinne, människoförakt och ruin deras följder".

Talet hölls av vid öppnandet av Stockholms Arbetareinstituts 16:e arbetsår, den 8 september 1895. Själva häftet, som finns i Anton Nyströms personliga arkiv är tryckt 1904 och är nummer II i serien Stockholms Arbetareinstituts Folkskrifter.

Häftet avslutas med Edvard Fredins dikt Arbete som upplästes vid inledningsfesten till Stockholms Arbetareinstituts fjärde läsår, söndagen den 9 september 1883.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

"Nu ligger jag en gammal mor till last" - Carl Jonsson, 24, ber Dr Nyström om hjälp

"Nu ligger jag en gammal mor till last" - Carl Jonsson, 24, ber Dr Nyström om hjälp

AKTA ER! Råd och upplysningar till unga kvinnor - sexualupplysningspamflett 1924

AKTA ER! Råd och upplysningar till unga kvinnor - sexualupplysningspamflett 1924

Den kristna dogmatikens labyrint - insändare av Anton Nyström 1880

Den kristna dogmatikens labyrint - insändare av Anton Nyström 1880

Doktor Anton Nyström porträtterad hos Rosalie Sjöman

Doktor Anton Nyström porträtterad hos Rosalie Sjöman

Doktor Anton Nyström porträtterad i Berlin 1904

Doktor Anton Nyström porträtterad i Berlin 1904

Häktade J. P. Olai tycker sig vara trakasserad av polisen - brev till Dr Anton Nyström 1893

Häktade J. P. Olai tycker sig vara trakasserad av polisen - brev till Dr Anton Nyström 1893

Några historiska anteckningar ur arbetarerörelsen i Stockholm af P.S. och C.A.W.

Några historiska anteckningar ur arbetarerörelsen i Stockholm af P.S. och C.A.W.

Porträtt av Anton Nyström vid 22 års ålder 1864

Porträtt av Anton Nyström vid 22 års ålder 1864

Rätt och orätt eller Striden om Arbetareinstitutet. Redogörelse och granskning af Anton Nyström, Arbetareinstitutets föreståndare.

Rätt och orätt eller Striden om Arbetareinstitutet. Redogörelse och granskning af Anton Nyström, Arbetareinstitutets föreståndare.

Stockholms Arbetareinstitut 1880-1968

Stockholms Arbetareinstitut 1880-1968

Stockholms Arbetareinstitut sett från Klara Norra Kyrkogata

Stockholms Arbetareinstitut sett från Klara Norra Kyrkogata

Sändebref om Arbetareinstitutet. Till Stockholms arbetare!

Sändebref om Arbetareinstitutet. Till Stockholms arbetare!