Text
Författare: Fredin, Edvard (1857-1889), Nyström, Anton (1842-1931). Stockholms stadsarkiv

Tankar om själsharmoni af Anton Nyström - föreläsning 1895

Här får vi Doktor Anton Nyströms recept för ett lyckligare liv. 

Nyström betonar bland annat att "arbete är människans bestämmelse; utan arbete förslöas hon och utsättes för faran att urarta i moraliskt hänseende", så länge det inte rör sig om rent slaveri medför verksamhet "glädje och lefnadslust". 

Det är även bra att studera, särskilt historiska studier är nyttiga. Lär man sig om "minnesrika personers lif och betydelsefulla tilldragelser" väcks en "önskan att själf bli värksam för utvecklingen".

Konst och musik är även det bra för själsharmonin liksom nöjen. Roligt ska man ha men med måtta. Bli nöjena "öfverdådiga, rusgifvande, simpla, så bli bittra kval, kroppslig sjukdom, vansinne, människoförakt och ruin deras följder".

Talet hölls av vid öppnandet av Stockholms Arbetareinstituts 16:e arbetsår, den 8 september 1895. Själva häftet, som finns i Anton Nyströms personliga arkiv är tryckt 1904 och är nummer II i serien Stockholms Arbetareinstituts Folkskrifter.

Häftet avslutas med Edvard Fredins dikt Arbete som upplästes vid inledningsfesten till Stockholms Arbetareinstituts fjärde läsår, söndagen den 9 september 1883.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad