Omslagsbild Glöd och visdom
Litteraturtips
Författare: Gustafsson, Lars H. (f. 1942). Stockholms stadsbibliotek

Glöd och visdom : mina vägvisare för barnets rättigheter / Lars H Gustafsson

Lars H Gustafsson, barnläkare och författare, har skrivit en bok om sina tre stora förebilder Ellen Key, Anna Lindhagen och Elsa Laula Renberg, alla delvis verksamma i Stockholm. I förordet avslöjar han själv anledningen:

Vi kan fortfarande låta oss inspireras av Ellen Keys visionära klarsyn kring barns behov och rättigheter. Av Anna Lindhagens engagemang för utsatta barn i Stockholm och krigsdrabbade barn i Europa. Och av Elsa Laula Renbergs livslånga kamp för samiska barns rätt till skolgång och vidareutbildning på samma villkor som andra barn. Alla var de engagerade i rösträttsrörelsen och bidrog var och en på sitt sätt till att Sverige år 1919 fick allmän och lika rösträtt. De hade också en förmåga att koppla ihop frågorna om kvinnors och barns rättigheter med dem om fred, miljö och social rättvisa.

I boken görs också en koppling till nutida aktivister och vägvisare: Greta Thunberg, Malala Yousafzai och Tabata Amaral. 239 sidor.

Innehåll
Förord
DEL 1 EN EGEN VÄG
Ellen Key och den gyllene regeln
Missmod och hopp om livet (brev till Ellen Key)
De många rottrådarna
Identitet – att välja själv
DEL 2 FÖRVANDLAD OCH BEFRIAD
Anna Lindhagen och den skrattande makten
Övergångar och inre jämnmod (brev till Anna Lindhagen)
Unga vägröjare
Den gömda skatten
DEL 3 MEDKÄNSLA OCH OMSORG
Elsa Laula Renberg och den samiska kampen för rättvisa
Mer liv än död (brev till Elsa Laula Renberg)
Dags att styra ut
Omsorg i ögonhöjd
Kärlekens väg
Efterord
Litteratur

Uppdaterad