Första sidan i dokumentet, maskinskrivet på gulnat papper.
Text
Författare: Fastighetsföreningen Kvinnohem upa. Stockholms stadsarkiv

Kvinnohuset i Stadshagen - beskrivning från 1949

Kvinnohuset i Stadshagen uppfördes 1944-1945 för Fastighetsföreningen Kvinnohem. Texten beskriver byggnadens konstruktion och utformning, lägenheterna, hyresvillkor och hyreskostnad. Den avslutas med en lista över hyresgästernas yrken. 

Kvinnohuset innehöll sammanlagt 130 enkelrumslägenheter och 44 ”dubbletter” för ensamstående självförsörjande kvinnor. I dokumentet beskrivs lägenheterna så här (citat):

Samtliga dubbletter hava ljus kokvrå och enkelrummen inventiösa kokskåp. Alla lägenheter äro utrustade med elektrisk spis, vatten och avlopp, diskbänk och serveringsskåp, städskåp och garderob, friskluftsventilerat skafferi och kylskåp, kapphylla, tambur och vattenklosett.

I husets två bottenvåningar fanns lokaler för Föreningen Kvinnornas Hemgård. Kvinnornas hemgård var ett slags kurs- och folkbildningscentrum för kvinnor. Hemgården innehöll sysalar, vävsal, skolkök, studierum och samlingssal.

Hyresgästerna

De första hyresgästerna flyttade in den 1 februari 1946. Ett enkelrum kostade 576 kronor och en ”hälftendel” i dubblett 510-534 kronor. Hyran fastställdes av hyresnämnden och var kallhyra, det tillkom alltså ”bränsletillägg” för uppvärmning. I dokumentet beskrivs villkoren för att få hyra lägenhet (citat):

Som bekant äro lägenheterna avsedda för ensamstående självförsörjande kvinnor, med begränsade inkomster. Uthyrningen har begränsats till personer under 3000:-- kronors inkomst. Till ledningen för uttagningen hava sökandena själva fått lämna vissa uppgifter å härför avsedd blankett, vilka uppgifter sedermera av fastighetens föreståndarinna kontrollerats, dels å vederbörandes arbetsplats, och dels genom besök i deras förutvarande bostäder.

De första hyresgästerna representerar 36 olika yrken: sjukvårdsbiträde, affärsbiträde, sömmerska, kontorist, bryggeriarbeterska, hembiträde, telefonist, köksbiträde, expeditionsbiträde, servitris, fabriksarbeterska, städerska, barnsköterska, kassörska, bokbinderska, tvättbiträde, strykerska, hårfrisörska, presserska, baderska, modist, sveperska, hemvårdarinna, hemarbeterska, föreståndarinna, tillskärerska, röntgensbiträde, tandsköterska, matsalsbiträde, konststopperska, bagerska, tobaksarbeterska, kallskänka, kopist, paketererska och kokerska. 

Listan över yrken finns på sidan 5-6 i PM:et. Där kan du också se hur många hyresgäster som jobbade inom varje yrkesgrupp. Under "Mer i Stockholmskällan" finns bland annat länk till ritningar från 1942-1945.

PM?

Dokumentet ”P.M. angående fastigheten nr 1 i kv. Värjan, Velanders väg 8-10-12-14 tillhörig Fastighetsföreningen Kvinnohem u.p.a.” är skrivet av Abel Carlsson, som var anställd föreningsledamot och vicevärd. PM är en förkortning av promemoria – en slags sammanfattande redogörelse eller minnesanteckning. 

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad