Omslag Stockholms stadsbibliotek
Litteraturtips
Författare: Hjelmqvist, Fredrik (1876-1960). Stockholms stadsbibliotek

Stockholms stadsbibliotek och några ord om ett modernt stadsbiblioteks uppgifter / Fredrik Hjelmqvist

Det här är en artikel från 1928 ur tidskriften Ord och Bild, som också finns tillgänglig som en separat liten bok.

Stockholms stadsbiblioteks högsta chef, Fredrik Hjelmqvist, skriver om det nyinvigda Stadsbiblioteket. Artikeln börjar med att beskriva biblioteksverksamhet i stort, särskilt hur den fungerar i USA, och vilka slags bibliotek som fanns i Stockholm före 1928. Därefter beskrivs Stadsbibliotekets tillkomst och hur det ser ut och fungerar. 

Flera gånger jämförs Stadsbiblioteket med amerikanska ”public libraries”, som skulle komma att kallas folkbibliotek i Sverige. En stor nyhet var att besökarna själva kunde botanisera bland låneböckerna, som på andra bibliotek bara var åtkomliga för personalen. I USA hette det ”open shelves”, och det innebar stöldrisk, men ”de ’öppna hyllorna’ ha så stora fördelar, framför allt med hänsyn till allmänhetens bokurval, att de utan tvekan äro värda risken”.

Redan under de få månader Stadsbiblioteket hunnit vara öppet anser Fredrik Hjelmqvist att man uppnått syftet att skapa ett bibliotek ”där olika åldrar, olika samhällsklasser och vitt skilda intressen känna sig hemma”.

Artikeln illustreras av ritningar och foton. 14 sidor.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad