Sök

Sökresultat

26 träffar på Försörjning

Polisutlåtande angående italienaren Bellios ansökan om svenskt medborgarskap 1914

Polisutlåtande angående italienaren Bellios ansökan om svenskt medborgarskap 1914

"Prislista upptagande minutpriser å Fläsk" 1918

"Prislista upptagande minutpriser å Fläsk" 1918

Änglamakerskans tredje offer

Änglamakerskans tredje offer

Vid kongl. expeditions-secreteraren Schröderheims och fröken v. Stapelmohrs bröllop 1776.

Vid kongl. expeditions-secreteraren Schröderheims och fröken v. Stapelmohrs bröllop 1776.

Make skriver till sin hustru om anonymt brev med hårda ord om hustrun

Make skriver till sin hustru om anonymt brev med hårda ord om hustrun

Svar på directionens för Gustavs inrättning år 1800 framställda fråga rörande fattig-vården i Stokholm /  af Henrik Nicander.

Svar på directionens för Gustavs inrättning år 1800 framställda fråga rörande fattig-vården i Stokholm / af Henrik Nicander.

 [Bildande av en pensionskassa] Kongl. Maj:ts Nådige Stadfästelse-Bref Och Privilegier, På Civil-Statens ingångne förening om en Underhålls-Cassa för deras Enkor och omyndiga Barn.

[Bildande av en pensionskassa] Kongl. Maj:ts Nådige Stadfästelse-Bref Och Privilegier, På Civil-Statens ingångne förening om en Underhålls-Cassa för deras Enkor och omyndiga Barn.

Elis August Flodins förlossningsjournal från Södra barnbördshuset år 1892

Elis August Flodins förlossningsjournal från Södra barnbördshuset år 1892

Barn dör i väntan på hjälp efter olyckan vid Sankta Eugenia 1866

Barn dör i väntan på hjälp efter olyckan vid Sankta Eugenia 1866

Skomakaremästare Jonas Engströms ansökan till Borgerskapets Gubbhus 1832

Skomakaremästare Jonas Engströms ansökan till Borgerskapets Gubbhus 1832

Stockholms stads arbetsinrättning – reglemente 1873

Stockholms stads arbetsinrättning – reglemente 1873

Prostitutionen och Lösdrifvarlagen. Professor J. E. Johanssons reservation till Reglementeringskommitténs betänkande rörande lösdrifvarlagens tillämpning på de s.k. helyrkesprostituerade.

Prostitutionen och Lösdrifvarlagen. Professor J. E. Johanssons reservation till Reglementeringskommitténs betänkande rörande lösdrifvarlagens tillämpning på de s.k. helyrkesprostituerade.

Gustaf Albert - inlämnad på barnhemmet Allmänna barnhuset 1861

Gustaf Albert - inlämnad på barnhemmet Allmänna barnhuset 1861

Regler för ammor vid Allmänna barnhuset

Regler för ammor vid Allmänna barnhuset

Med förkläden av vit domestik - så kläddes en amma

Med förkläden av vit domestik - så kläddes en amma

Kläder till de fattigaste som oupphörligt vårdat tvenne barn

Kläder till de fattigaste som oupphörligt vårdat tvenne barn

Amma 862 Cathrina Svensdotter förlorar sitt barn

Amma 862 Cathrina Svensdotter förlorar sitt barn

Cathrina Svensdotter rekommenderas till amma

Cathrina Svensdotter rekommenderas till amma

Villkor för amtjänst 1919

Villkor för amtjänst 1919

Skräddaremästare Isac Rönblads ansökan till Borgerskapets Gubbhus 1832

Skräddaremästare Isac Rönblads ansökan till Borgerskapets Gubbhus 1832

Torpet Lugnet och fornlämningar i Judarskogen

Torpet Lugnet och fornlämningar i Judarskogen

Ruth ber om amtjänst vid Allmänna barnhuset

Ruth ber om amtjänst vid Allmänna barnhuset

Kungörelse! Collegium medicum öppnar ammeskaffningskontor här i staden

Kungörelse! Collegium medicum öppnar ammeskaffningskontor här i staden

Tygskrivaränkan Catarina Bernsten vill ha tillbaka sin källarnyckel

Tygskrivaränkan Catarina Bernsten vill ha tillbaka sin källarnyckel

Karta

Laddar karta...

Laddar resultat...

Inga träffar

Det finns inga träffar att visa på kartan.