Text
Författare: Gustaf af Geijerstam. Stockholms stadsarkiv

Gustaf af Geijerstam - "Ett och annat om Grubbens gärde" 1896

Författaren och debattören Gustaf av Geijerstam skriver om ett besök på Allmänna försörjningsinrättningen, Grubbens gärde kallat, 1896

Allmänna Försörjningsinrättningen var en uppsamlingsplats för åldersstigna, arbetslösa, hemlösa och sinnessjuka stockholmare som vare sig fattigvården eller den ordinära sjukvården ville ta hand om. Allmänna försörjningsinrättningen lade ned sin verksamhet 1922 och delar av verksamheten överfördes då till det nyinrättade S:t Eriks sjukhus.

Ett utdrag från Geijerstams text följer nedan, originalkällan (9 sidor) går att läsa här.

"Själfva byggnaden är stor, och logementen liknar hvarandra i den grad att den, som första gången gör ett besök där, skall ha ganska svårt att i minnet skilja den ena lokalen från den andra. Vi gå emellertid in i det första, det bästa,
och finna ett långt, smalt rum, som är fullsat af tvänne rader med sängar. Den första förnimmelsen träffat luktsinnet och är af den art, att vi afstå från en detaljerad redogörelse. Sängarna äro emellertid placerade en och en, eller två och två, städse med ett mellanrum, som är det minsta tänkbara. Lakanen äro i hög grad orena, och de s.k. täckena bestå af ett slags tunna filtar af s.k. Boråsväf. Nästan alla bäddar äro upptagna af liggande karlar, som vid vårt inträde ej rest sig upp, utan med en slö likgiltighet betrakta de besökande. Högst få äro sysselsatta med att läsa i någon bok eller tidning, de allra flesta ligga där utsträckta, hängifvande sig åt den enda njutningen, hvilken synes stå dem till buds: sömn eller det slags dvala, som liknar sömnen."

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad