Dödsbevis över Anna Johannesdotter
Text

Dödsbevis över Anna Johannesdotter

Året 1864 bestämde Kunglig Majestät att kyrkan som skötte folkbokföringen, skulle leverera de av läkare avgivna attesterna över dödsorsak till Sundhetsnämnden/Hälsovårdsnämnden. Anna Johannesdotters attest finns bevarad i Försörjningsinrättningarnas insända dödbevis. Här framgår att Anna avled av lungtuberkulos på Allmänna försörjningsinrättningen klockan 15.45 den 17 februari 1906. Anna blev 28 år, 2 månader och 25 dagar. Du kan läsa mer om Anna Johannesdotter här på Stockholmskällan. 

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Anna Johannesdotter - från prostitution till fattigvård och TBC

Anna Johannesdotter - från prostitution till fattigvård och TBC

Anna Johannesdotter - nummer 3149 i Prostitutionsbyråns rullor

Anna Johannesdotter - nummer 3149 i Prostitutionsbyråns rullor

Anna Johannesdotter- intagen för könssjukdom

Anna Johannesdotter- intagen för könssjukdom

Den undre världen : en lifshistoria / [Anna Johannesdotter]

Den undre världen : en lifshistoria / [Anna Johannesdotter]

Malaria urbana : om byråflickan Anna Johannesdotter och prostitutionen i Stockholm kring 1900 / Rebecka Lennartsson

Malaria urbana : om byråflickan Anna Johannesdotter och prostitutionen i Stockholm kring 1900 / Rebecka Lennartsson