Öppna bilden!
Text
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Anna Johannesdotter - från prostitution till fattigvård och TBC

Anna Johannesdotter bodde under sin sista levnadstid på Allmänna försörjningsinrättningen, även kallad Grubbens. När Anna dog i sviterna av lungtuberkulos hittades ett antal dagboksblad under hennes huvudkudde.

En prostituerads vardag?

Dagboken ger oss en inblick i hur vardagen kunde te sig för en prostituerad kvinna i Stockholm i början av 1900-talet. Den finns som särtryck i Stockholms stadsmuseums bibliotek. En länk till trycket finns längst ner i den här texten. 

"Rullan berättar"

På bilden ser vi ”rullan”, det vill säga förteckningen över när Anna, som här kallas Johansdotter, skrevs in på ”Grubbens” den 14 oktober 1905. Det står att hon skrevs in i Klara församling den 10 januari 1898 och att hon avled den 17 februari 1906.

Fattigvården på Annas tid

Försörjningsinrättningar fanns kring förra sekelskiftet i vissa större städer och ingick i fattig- och sjukvården. Arbetsanstalter och ålderdomshem tog hand om de friska fattiga och äldre, och försörjningsinrättningarna tog hand om fattiga som på grund av en funktionsnedsättning eller kronisk sjukdom var i behov av vård, men som ändå inte behövde vistas på sjukhus.

I Stockholm öppnades Allmänna försörjningsinrättningen 1860. Den uppfördes på en tomt i dåvarande kvarteret Tegelslagaren vid nuvarande Fleminggatan på det s.k. Grubbska gärdet, varför inrättningen blev allmänt känd som "Grubbens". 

Läs Annas dagbok!

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad