Text

F.d. skådespelaren Fredrik Wilhelm Stetter dömd för brott mot lösdriverilagen 1890 - polishandlingar

 Den 22 mars 1890 greps Stetter av en konstapel Rydell efter att ha "anträffats bettlande i cigarrbutiken i huset No 42 vid Regeringsgatan", det vill säga han hade ägnat sig åt tiggeri. Det var inte första gången Stetter blev intagen av polisen.

Den 4 augusti året innan hade Stetter frigivts efter ett år och sex månaders tvångsarbete för lösdriveri. Som dömd lösdrivare var han då skyldig att två gånger i månaden anmäla bostad och försörjningsmedel. Denna skyldighet hade han enligt polisens förhörsprotokoll åsidosatt.

I förhörsprotokollet berättar Stetter att han haft "anställning vid Davidssons teater till 1878, och derefter rest omkring med Fröbergska teatersällskapet till 1880 samt att han sedermera under de tider han vistats på fri fot sysslat med att gå omkring och utbjuda ströskrifter till salu".

Här kan du se förhörsprotokollet, domen, Stetters läkarintyg, prästbetyg samt fattigvårdsnämndens utlåtande.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

F.d. bergsprängaren, dövstumme Anders Wiktor Olsson, 29, häktad för lösdriveri den 1 juli 1887 - polisförhör

F.d. bergsprängaren, dövstumme Anders Wiktor Olsson, 29, häktad för lösdriveri den 1 juli 1887 - polisförhör

Fattigjonet Salomon Andersson, 49, omhändertagen efter hot om att spränga slottet i luften - dårdiariet sommaren 1892

Fattigjonet Salomon Andersson, 49, omhändertagen efter hot om att spränga slottet i luften - dårdiariet sommaren 1892

Hustru Lisa Laura Larsson, 45, häktad för lösdriveri 16 juni 1886 - förhörsprotokoll

Hustru Lisa Laura Larsson, 45, häktad för lösdriveri 16 juni 1886 - förhörsprotokoll

Plåtslageriarbetaren Johan Axel Olsson, 40, anhållen efter att ha sovit i Stadsgården 12 augusti 1898 - polismeddelande

Plåtslageriarbetaren Johan Axel Olsson, 40, anhållen efter att ha sovit i Stadsgården 12 augusti 1898 - polismeddelande