Text
Upphov: Okänd. Stadsmuseet i Stockholm

[Bildande av en pensionskassa] Kongl. Maj:ts Nådige Stadfästelse-Bref Och Privilegier, På Civil-Statens ingångne förening om en Underhålls-Cassa för deras Enkor och omyndiga Barn.

Den här skriften har tillhört hovschatullmakare Georg Haupt. Han tillverkade alltså skåp, skrivbord och liknande möbler åt kungafamiljen. Hans namn, G.Haupt, finns präntat på skriftens framsida.

Men här är han aktuell som en av delägarna till "Civil-statens enke- och pupill-cassa". Eftersom det inte fanns några pensioner på 1700-talet var familjefadern själv tvungen att sörja för att familjen skulle överleva om något skulle hända honom. I denna kassa kunde de män bli medlemmar som arbetade inom "civilstaten", det vill säga inom staten. Senare ändrades detta och även privat anställda och borgare kunde gå med.

En annan berömd person som ville trygga sin familjs försörjning var poeten Carl Michael Bellman. Han var ju "statligt" anställd i Nummerlotteriet.

I denna skrift kan du läsa de regler som gällde för "Civil-statens enke- och pupill-cassa". 35 sidor.

PS. Någon har skrivit med sirlig stil i slutet av boken vad Georg Haupt betalade och vad hans änka skulle få i pension om hon blev ensam.

Uppdaterad