Handskriven text på gulnat papper
Text
Författare: Överståthållarämbetet (1634-1967). Stockholms stadsarkiv

Anna Johannesdotter - nummer 3149 i Prostitutionsbyråns rullor

Den 15 april 1859 utfärdades ett reglemente som föreskrev att alla prostituerade skulle tvångsbesiktigas och registreras av en prostitutionsavdelning inom Överståthållarämbetet för polisärenden. Prostitutionsavdelningen, även kallad Prostitutionsbyrån fanns mellan åren 1859-1918.

Anna Mathilda Cecilia Johannesdotter är en av de kvinnor som registrerades. Hon kom till Stockholmstrakten som nittonåring för att tjänstgöra som jungfru hos en familj. Sommaren 1897, i samband med Stockholmsutställningen, beslöt hon sig för att ta sig in till staden och där börja ett nytt liv. Hon tjänstgjorde först som jungfru och piga, men kom efter ett tag att få plats på ett hotell. Det tog inte så lång tid förrän Anna hamnade i trubbel.

I Prostitutionsbyråns rulla nr 3149 från året 1899 hittar vi Anna. 

” Johannesdotter Anna Mathilda Cecilia

Född den 22 November 1877 (21 år) Hjälmseryds socken Jönköpings län

Af Föräldrarne hemmansegaren Johannes Andersson och hans hustru Maria Johansson

Confirmerad vid 15 års ålder i Hjälmseryd

Ålagd besigtningsskyldighet den 24 Januari 1899

Föregående sysselsättning öfrige lefnadsöden och frejd: Vistades i föräldrahemmet till fyllda 11 år, hvarefter hon fostrades hos slägtingar till hon var 15 år gammal, hade sedan tjenst i hemorten 2 år och i Norrköping 2 år och sedermera begaf sig till Stockholm, hvarest hon innehade flera tjenster samt å Hamburger Börs till hösten 1898 samt derefter hängifvit sig åt skörlefnad. Har gått i skola kan läsa och skrifva, ej födt barn men 2 gånger vårdats å kurhus samt hade vid 20 års ålder i Stockholm första samlaget med en för henne obekant mansperson. Signalement medelmåttig längd, ordinär kroppsbyggnad, brunt hår, bruna ögon, rak näsa, ordinär mun och panna samt ovalt ansigte […]”

Anna Johannesdotter dog 29 år gammal i lungtuberkulos på Allmänna försörjningsinrättningen den 17 februari 1906. En inte särskilt unik ung kvinna bland det vid förra sekelskiftets många byråskrivna kvinnor.

Läs Anna Johannesdotters dagbok - Den undre världen, en lifshistoria.

Under hennes Anna Johannesdotters huvudkudde hittades en samling dagboksblad. Dessa kan du läsa i bearbetad och tryckt form i skriften Den undre världen, en lifshistoria.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad