Sök

Sökresultat

18 träffar på Dövstumskola

Undervisning vid Manilla Dövstumskola

Undervisning vid Manilla Dövstumskola

Manilla Dövstumskola. Interiör i ett klassrum

Manilla Dövstumskola. Interiör i ett klassrum

Manilla Dövstumskola. Dövstumlärare K. Bergvall tränar att tala med en 7-årig pojke.

Manilla Dövstumskola. Dövstumlärare K. Bergvall tränar att tala med en 7-årig pojke.

Stockholms dövas förenings grundare – 1893

Stockholms dövas förenings grundare – 1893

Manillaskolan - instruktion för vårdarinna för pojkar respektive flickor 1928

Manillaskolan - instruktion för vårdarinna för pojkar respektive flickor 1928

Stockholms dövas förenings 50-års jubileum - 1918

Stockholms dövas förenings 50-års jubileum - 1918

Stockholms dövas förening - samkväm 1909

Stockholms dövas förening - samkväm 1909

 Emma Anstrin - en av grundarna till De dövas kvinnoförening i Stockholm

Emma Anstrin - en av grundarna till De dövas kvinnoförening i Stockholm

Skolmat på Manilla - 1816

Skolmat på Manilla - 1816

Stockholms dövas förening – stadgar 1868

Stockholms dövas förening – stadgar 1868

De dövas kvinnoförening i Stockholm – årsberättelse 1898 - 1899

De dövas kvinnoförening i Stockholm – årsberättelse 1898 - 1899

De dövas kvinnoförening i Stockholm – minnesord till föreningens grundare Maria Forsell 1946

De dövas kvinnoförening i Stockholm – minnesord till föreningens grundare Maria Forsell 1946

Manillaskolan – dagboksanteckning från Stockholmsbesök 1916

Manillaskolan – dagboksanteckning från Stockholmsbesök 1916

Stockholms dövas förening - verksamhetsberättelser 1869-1870

Stockholms dövas förening - verksamhetsberättelser 1869-1870

De dövas kvinnoförening i Stockholm - historisk sammanställning till 100 års jubileum 1996

De dövas kvinnoförening i Stockholm - historisk sammanställning till 100 års jubileum 1996

De dövas kvinnoförening i Stockholm – protokoll från det första styrelsemötet 1896

De dövas kvinnoförening i Stockholm – protokoll från det första styrelsemötet 1896

Manillaskolan - eleven Harry Karlsson firar julafton hemma 1917

Manillaskolan - eleven Harry Karlsson firar julafton hemma 1917

Manillaskolan - Vad jag gjorde igår, uppsats av Maja klass 3

Manillaskolan - Vad jag gjorde igår, uppsats av Maja klass 3

Karta

Laddar karta...

Laddar resultat...

Inga träffar

Det finns inga träffar att visa på kartan.