Foto

Emma Anstrin - en av grundarna till De dövas kvinnoförening i Stockholm

Emma Anstrin var lärarinna på Manilla dövstumskola. Tillsammans med Maria Forsell bildade hon De Döfvstummas Kvinnoförening i Stockholm 1896. Hon var ordförande i föreningen 1896-1915.

De enda föreningar för kvinnor som fanns i Sverige vid denna tid var Fredrika Bremerförbundet (bildat 1884) och Kristliga föreningen för unga kvinnor KFUK (bildat 1885).

Kvinnoföreningens viktigaste uppgift var att hjälpa och stödja döva kvinnor och ge dem en möjlighet till vila och rekreation ute på landet.

Redan1885 fanns en förening för kvinnor inom Stockholms dövas förening.

 

 

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

De dövas kvinnoförening i Stockholm - historisk sammanställning till 100 års jubileum 1996

De dövas kvinnoförening i Stockholm - historisk sammanställning till 100 års jubileum 1996

De dövas kvinnoförening i Stockholm – minnesord till föreningens grundare Maria Forsell 1946

De dövas kvinnoförening i Stockholm – minnesord till föreningens grundare Maria Forsell 1946

De dövas kvinnoförening i Stockholm – protokoll från det första styrelsemötet 1896

De dövas kvinnoförening i Stockholm – protokoll från det första styrelsemötet 1896

De dövas kvinnoförening i Stockholm – årsberättelse 1898 - 1899

De dövas kvinnoförening i Stockholm – årsberättelse 1898 - 1899

Jämlikhet med funktionsnedsättning
Tema

Jämlikhet med funktionsnedsättning

Hur har samhället jobbat med att ge alla människor lika möjligheter och rättigheter? Det finns en stark norm att alla kan gå, se, höra och koncentrera sig, till exempel. Jämlikhet…

Stockholms dövas förening – stadgar 1868

Stockholms dövas förening – stadgar 1868

Tidning för dövstumma –”Alla människor döva om hundra år!” 1927

Tidning för dövstumma –”Alla människor döva om hundra år!” 1927

Tysta skolan- ansökan om plats för dövstumma Julius 1886

Tysta skolan- ansökan om plats för dövstumma Julius 1886