De dövas kvinnoförening i Stockholm - historisk sammanställning till 100 års jubileum 1996
Text

De dövas kvinnoförening i Stockholm - historisk sammanställning till 100 års jubileum 1996

De Döfvstummas Kvinnoförening i Stockholm bildades 23 februari 1896 av Fru Maria Forsell och dövlärarinnan Emma Anstrin från Manilla dövstumskola. De enda föreningar för kvinnor som fanns i Sverige vid denna tid var Fredrika Bremerförbundet (bildat 1884) och Kristliga föreningen för unga kvinnor KFUK (bildat 1885).

Kvinnoföreningens viktigaste uppgift var att hjälpa och stödja döva kvinnor och ge dem en möjlighet till vila och rekreation ute på landet.

Även män och hörande kunde vara med i föreningen som extra medlemmar. I styrelsen fick däremot bara kvinnor ingå. Årsavgiften var 2 kronor för ordinarie medlemmar och 1 kr för extra medlemmar. Från starten hade föreningen 11ordinarie medlemmar samt 40 extra medlemmar.

Redan1885 fanns en förening för kvinnor inom Stockholms dövas förening.

De Döfstummas Kvinnoförening i Stockholm bytte senare namn till De dövas kvinnoförening i Stockholm.

Mer om De dövas kvinnoförenings historia och verksamhet under 100 år kan du läsa i minneskriften. I skriften finns också föreningens första stadgar från 1896.

 

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

 Emma Anstrin - en av grundarna till De dövas kvinnoförening i Stockholm

Emma Anstrin - en av grundarna till De dövas kvinnoförening i Stockholm

De dövas kvinnoförening i Stockholm – minnesord till föreningens grundare Maria Forsell 1946

De dövas kvinnoförening i Stockholm – minnesord till föreningens grundare Maria Forsell 1946

De dövas kvinnoförening i Stockholm – protokoll från det första styrelsemötet 1896

De dövas kvinnoförening i Stockholm – protokoll från det första styrelsemötet 1896

De dövas kvinnoförening i Stockholm – årsberättelse 1898 - 1899

De dövas kvinnoförening i Stockholm – årsberättelse 1898 - 1899

Jämlikhet med funktionsnedsättning
Tema

Jämlikhet med funktionsnedsättning

Hur har samhället jobbat med att ge alla människor lika möjligheter och rättigheter? Det finns en stark norm att alla kan gå, se, höra och koncentrera sig, till exempel. Jämlikhet…

Ritning till Tysta skolan från 1895 – skola för döva barn

Ritning till Tysta skolan från 1895 – skola för döva barn

Stockholms dövas förening - samkväm 1909

Stockholms dövas förening - samkväm 1909

Stockholms dövas förenings 50-års jubileum - 1918

Stockholms dövas förenings 50-års jubileum - 1918

Tidning för dövstumma –”Alla människor döva om hundra år!” 1927

Tidning för dövstumma –”Alla människor döva om hundra år!” 1927