De dövas kvinnoförening i Stockholm - historisk sammanställning till 100 års jubileum 1996
Text
Författare: Roth, Gunnel. Stockholms stadsarkiv

De dövas kvinnoförening i Stockholm - historisk sammanställning till 100 års jubileum 1996

De Döfvstummas Kvinnoförening i Stockholm bildades 23 februari 1896 av Fru Maria Forsell och dövlärarinnan Emma Anstrin från Manilla dövstumskola. De enda föreningar för kvinnor som fanns i Sverige vid denna tid var Fredrika Bremerförbundet (bildat 1884) och Kristliga föreningen för unga kvinnor KFUK (bildat 1885).

Kvinnoföreningens viktigaste uppgift var att hjälpa och stödja döva kvinnor och ge dem en möjlighet till vila och rekreation ute på landet.

Även män och hörande kunde vara med i föreningen som extra medlemmar. I styrelsen fick däremot bara kvinnor ingå. Årsavgiften var 2 kronor för ordinarie medlemmar och 1 kr för extra medlemmar. Från starten hade föreningen 11ordinarie medlemmar samt 40 extra medlemmar.

Redan1885 fanns en förening för kvinnor inom Stockholms dövas förening.

De Döfstummas Kvinnoförening i Stockholm bytte senare namn till De dövas kvinnoförening i Stockholm.

Mer om De dövas kvinnoförenings historia och verksamhet under 100 år kan du läsa i minneskriften. I skriften finns också föreningens första stadgar från 1896.

 

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad