De dövas kvinnoförening i Stockholm – årsberättelse 1898 - 1899
Text

De dövas kvinnoförening i Stockholm – årsberättelse 1898 - 1899

Redan 1885 fanns en förening för döva kvinnor inom Stockholms dövas förening Den 23 februari 1896 bildades en fristående kvinnoförening, Döfvstummas Kvinnoförening i Stockholm, av Fru Maria Forsell och lärarinnan Emma Anstrin från Manilla dövstumskola.

I Sverige fanns vid den här tiden bara två kvinnoföreningar, Fredrika Bremerförbundet (bildat 1884) och Kristliga föreningen för unga kvinnor KFUK (bildat 1885).

En av de viktigaste uppgifterna för de dövas kvinnoförening i Stockholm var att hjälpa och stödja döva kvinnor och ge dem en möjlighet till vila och rekreation ute på landet.

Även män och hörande kunde vara med i föreningen som extra medlemmar. I styrelsen fick däremot bara kvinnor ingå. Klicka på bilden ovan för att läsa styrelsens årsberättelser 1898-1899.

 

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

 Emma Anstrin - en av grundarna till De dövas kvinnoförening i Stockholm

Emma Anstrin - en av grundarna till De dövas kvinnoförening i Stockholm

De dövas kvinnoförening i Stockholm - historisk sammanställning till 100 års jubileum 1996

De dövas kvinnoförening i Stockholm - historisk sammanställning till 100 års jubileum 1996

De dövas kvinnoförening i Stockholm – minnesord till föreningens grundare Maria Forsell 1946

De dövas kvinnoförening i Stockholm – minnesord till föreningens grundare Maria Forsell 1946

De dövas kvinnoförening i Stockholm – protokoll från det första styrelsemötet 1896

De dövas kvinnoförening i Stockholm – protokoll från det första styrelsemötet 1896

Jämlikhet med funktionsnedsättning
Tema

Jämlikhet med funktionsnedsättning

Hur har samhället jobbat med att ge alla människor lika möjligheter och rättigheter? Det finns en stark norm att alla kan gå, se, höra och koncentrera sig, till exempel. Jämlikhet…

Stockholms dövas förening - verksamhetsberättelser 1869-1870

Stockholms dövas förening - verksamhetsberättelser 1869-1870