De dövas kvinnoförening i Stockholm – minnesord till föreningens grundare Maria Forsell 1946
Text

De dövas kvinnoförening i Stockholm – minnesord till föreningens grundare Maria Forsell 1946

1946 firade De dövas kvinnoförening i Stockholm 50 års jubileum. Föreningen, som från början hette De döfvstummas kvinnoförening i Stockholm, bildades 1896 av Fru Maria Forsell och lärarinnan Emma Anstrin från Manilla dövstumskola.

En av de viktigaste uppgifterna för föreningen var att hjälpa och stödja döva kvinnor och ge dem möjlighet till vila och rekreation ute på landet.

Även män och hörande kunde vara med i föreningen som extra medlemmar. I styrelsen fick däremot bara kvinnor ingå.

När De dövas kvinnoförening i Stockholm bildades fanns bara två kvinnoföreningar i Sverige; Fredrika Bremerförbundet (bildat 1884) och Kristliga föreningen för unga kvinnor KFUK (bildat 1885).

Redan1885 fanns en förening för döva kvinnor inom Stockholms dövas förening.

Genom att klicka på bilden ovan kan du läsa minnesord till grundare Maria Forsell på föreningens 50 års- jubileum.

 

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

 Emma Anstrin - en av grundarna till De dövas kvinnoförening i Stockholm

Emma Anstrin - en av grundarna till De dövas kvinnoförening i Stockholm

De dövas kvinnoförening i Stockholm - historisk sammanställning till 100 års jubileum 1996

De dövas kvinnoförening i Stockholm - historisk sammanställning till 100 års jubileum 1996

De dövas kvinnoförening i Stockholm – protokoll från det första styrelsemötet 1896

De dövas kvinnoförening i Stockholm – protokoll från det första styrelsemötet 1896

De dövas kvinnoförening i Stockholm – årsberättelse 1898 - 1899

De dövas kvinnoförening i Stockholm – årsberättelse 1898 - 1899

Tysta skolan- ansökan om plats för dövstumma Julius 1886

Tysta skolan- ansökan om plats för dövstumma Julius 1886