Bildkonst

Stockholms dövas förenings grundare – 1893

De tre grundarna av Dövstumföreningen i Stockholm (Stockholms dövas förening) Ossian Borg direktör för Manilla dövstumskola, dövläraren Fritjof Carlbom från Tysta skolan och konstnären Albert Berg. Föreningen grundades 1868 och är Sveriges äldsta förening för funktionshindrade.

 

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Stockholms dövas förening - samkväm 1909

Stockholms dövas förening - samkväm 1909

Stockholms dövas förening - verksamhetsberättelser 1869-1870

Stockholms dövas förening - verksamhetsberättelser 1869-1870

Stockholms dövas förening – stadgar 1868

Stockholms dövas förening – stadgar 1868

Stockholms dövas förenings 50-års jubileum - 1918

Stockholms dövas förenings 50-års jubileum - 1918

Tidning för dövstumma –”Alla människor döva om hundra år!” 1927

Tidning för dövstumma –”Alla människor döva om hundra år!” 1927

Tysta skolan - ansökan om plats för Otto Helmer 1888

Tysta skolan - ansökan om plats för Otto Helmer 1888