Stockholms dövas förening – stadgar 1868
Text

Stockholms dövas förening – stadgar 1868

Stockholms dövas förening är Sveriges äldsta förening för funktionshindrade. Föreningen startade redan 1868 under namnet Dövstumföreningen i Stockholm. Initiativtagare var Ossian Borg direktör för Manilla dövstumskola, dövläraren Fritjof Carlbom från Tysta skolan och konstnären Albert Berg.

Till att börja med höll föreningen sina möten på Manillaskolan men flyttade sedan till lokaler i Storkyrkoförsamlingens skola.

Redan från början fanns kvinnor med i föreningens styrelse, vilket var ovanligt vid denna tid. Från 1885 fanns en förening för kvinnor inom Dövstumföreningen och 1896 bildades den fristående Stockholms dövstummas kvinnoförening.

Klicka på bilden ovan för att titta närmare på föreningens första stadgar.

 

 

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

 Emma Anstrin - en av grundarna till De dövas kvinnoförening i Stockholm

Emma Anstrin - en av grundarna till De dövas kvinnoförening i Stockholm

De dövas kvinnoförening i Stockholm – protokoll från det första styrelsemötet 1896

De dövas kvinnoförening i Stockholm – protokoll från det första styrelsemötet 1896

Jämlikhet med funktionsnedsättning
Tema

Jämlikhet med funktionsnedsättning

Hur har samhället jobbat med att ge alla människor lika möjligheter och rättigheter? Det finns en stark norm att alla kan gå, se, höra och koncentrera sig, till exempel. Jämlikhet…

Manillaskolan – dagboksanteckning från cirkusbesök 1916

Manillaskolan – dagboksanteckning från cirkusbesök 1916

Stockholms dövas förening - samkväm 1909

Stockholms dövas förening - samkväm 1909

Stockholms dövas förening - verksamhetsberättelser 1869-1870

Stockholms dövas förening - verksamhetsberättelser 1869-1870

Stockholms dövas förenings 50-års jubileum - 1918

Stockholms dövas förenings 50-års jubileum - 1918

Stockholms dövas förenings grundare – 1893

Stockholms dövas förenings grundare – 1893

Tidning för dövstumma –”Alla människor döva om hundra år!” 1927

Tidning för dövstumma –”Alla människor döva om hundra år!” 1927

Tysta skolan- ansökan om plats för dövstumma Julius 1886

Tysta skolan- ansökan om plats för dövstumma Julius 1886