Foto
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Stockholms dövas förening - samkväm 1909

Stockholms dövas förening grundades 1868 under namnet Dövstumföreningen i Stockholm, och är Sveriges äldsta förening för funktionshindrade. Initiativtagare var Ossian Borg direktör för Manilla dövstumskola, dövläraren Fritjof Carlbom från Tysta skolan och konstnären Albert Berg.

Föreningens mål var bl.a. att hjälpa till att ordna arbete åt dövstumma. Man gav också understöd åt sjuka och gamla och informerade genom t.ex. föredrag om de dövas situation.

För medlemmarna ordnade föreningen föreläsningar, kurser, olika sammankomster och festligheter.

 

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad