Text

Stockholms dövas förenings 50-års jubileum - 1918

Stockholms dövas förening som startade 1868 firade 50-års jubileum 1918. Föreningen, som först hette Dövstumföreningen i Stockholm, är Sveriges äldsta förening för funktionshindrade. Initiativtagare var Ossian Borg direktör för Manilla dövstumskola, dövläraren Fritjof Carlbom från Tysta skolan och konstnären Albert Berg.

I minnesskriften till föreningens 50-års jubileum kan man läsa om föreningens historia. Här finns också programmet för 50- års festen med.

Läs hela minnesskriften i dokumentet till höger.

 

 

 

 

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

De dövas kvinnoförening i Stockholm - historisk sammanställning till 100 års jubileum 1996

De dövas kvinnoförening i Stockholm - historisk sammanställning till 100 års jubileum 1996

Ritning till Tysta skolan från 1895 – skola för döva barn

Ritning till Tysta skolan från 1895 – skola för döva barn

Stockholms dövas förening - samkväm 1909

Stockholms dövas förening - samkväm 1909

Stockholms dövas förening - verksamhetsberättelser 1869-1870

Stockholms dövas förening - verksamhetsberättelser 1869-1870

Stockholms dövas förening – stadgar 1868

Stockholms dövas förening – stadgar 1868

Stockholms dövas förenings grundare – 1893

Stockholms dövas förenings grundare – 1893

Tysta skolan- ansökan om plats för dövstumma Julius 1886

Tysta skolan- ansökan om plats för dövstumma Julius 1886