Text
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Stockholms dövas förenings 50-års jubileum - 1918

Stockholms dövas förening som startade 1868 firade 50-års jubileum 1918. Föreningen, som först hette Dövstumföreningen i Stockholm, är Sveriges äldsta förening för funktionshindrade. Initiativtagare var Ossian Borg direktör för Manilla dövstumskola, dövläraren Fritjof Carlbom från Tysta skolan och konstnären Albert Berg.

I minnesskriften till föreningens 50-års jubileum kan man läsa om föreningens historia. Här finns också programmet för 50- års festen med.

Läs hela minnesskriften i dokumentet till höger.

 

 

 

 

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad