Stockholms dövas förening - verksamhetsberättelser 1869-1870
Text
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Stockholms dövas förening - verksamhetsberättelser 1869-1870

Stockholms dövas förening grundades 1868 under namnet Dövstumföreningen i Stockholm, och är Sveriges äldsta förening för funktionshindrade. Initiativtagare var Ossian Borg direktör för Manilla dövstumskola, dövläraren Fritjof Carlbom från Tysta skolan och konstnären Albert Berg.

I föreningens första verksamhetsberättelse kan man läsa att ett av föreningens mål var att hjälpa till att ordna arbete åt de många dövstumma som flyttade till Stockholm. Föreningen gav också understöd åt sjuka och gamla samt informerade genom t.ex. föredrag om de dövas situation .

Till att börja med höll föreningen sina möten på Manillaskolan på Djurgården, men flyttade sedan till lokaler i Storkyrkoförsamlingens skola.

Redan från början fanns kvinnor med i föreningens styrelse, vilket var ovanligt vid denna tid. Från 1885 fanns en förening för kvinnor inom Dövstumföreningen och 1896 bildades den fristående Stockholms dövstummas kvinnoförening.

Läs hela verksamhetsberättelsen i dokumentet ovan.

 

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad