Stockholms dövas förening - verksamhetsberättelser 1869-1870
Text

Stockholms dövas förening - verksamhetsberättelser 1869-1870

Stockholms dövas förening grundades 1868 under namnet Dövstumföreningen i Stockholm, och är Sveriges äldsta förening för funktionshindrade. Initiativtagare var Ossian Borg direktör för Manilla dövstumskola, dövläraren Fritjof Carlbom från Tysta skolan och konstnären Albert Berg.

I föreningens första verksamhetsberättelse kan man läsa att ett av föreningens mål var att hjälpa till att ordna arbete åt de många dövstumma som flyttade till Stockholm. Föreningen gav också understöd åt sjuka och gamla samt informerade genom t.ex. föredrag om de dövas situation .

Till att börja med höll föreningen sina möten på Manillaskolan på Djurgården, men flyttade sedan till lokaler i Storkyrkoförsamlingens skola.

Redan från början fanns kvinnor med i föreningens styrelse, vilket var ovanligt vid denna tid. Från 1885 fanns en förening för kvinnor inom Dövstumföreningen och 1896 bildades den fristående Stockholms dövstummas kvinnoförening.

Läs hela verksamhetsberättelsen i dokumentet ovan.

 

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

De dövas kvinnoförening i Stockholm – årsberättelse 1898 - 1899

De dövas kvinnoförening i Stockholm – årsberättelse 1898 - 1899

Manillaskolan -  dagboksanteckning om julklappsinslagning 1916

Manillaskolan - dagboksanteckning om julklappsinslagning 1916

Stockholms dövas förening - samkväm 1909

Stockholms dövas förening - samkväm 1909

Stockholms dövas förening – stadgar 1868

Stockholms dövas förening – stadgar 1868

Stockholms dövas förenings 50-års jubileum - 1918

Stockholms dövas förenings 50-års jubileum - 1918

Stockholms dövas förenings grundare – 1893

Stockholms dövas förenings grundare – 1893

Tidning för dövstumma –”Alla människor döva om hundra år!” 1927

Tidning för dövstumma –”Alla människor döva om hundra år!” 1927

Tysta skolan - ansökan om plats för dövstumma Thyra 1886

Tysta skolan - ansökan om plats för dövstumma Thyra 1886