De dövas kvinnoförening i Stockholm – protokoll från det första styrelsemötet 1896
Text
Författare: De dövas kvinnoförening i Stockholm. Stockholms stadsarkiv

De dövas kvinnoförening i Stockholm – protokoll från det första styrelsemötet 1896

Den 16 maj1896 hade de Döfvstummas Kvinnoförening i Stockholm sitt första styrelsemöte. Mötet hölls hemma hos Fru Maria Forsell, som tillsammans med lärarinnan Emma Anstrin från Manilla dövstumskola var föreningens grundare.

En av de viktigaste uppgifterna för föreningen var att hjälpa och stödja döva kvinnor och ge dem möjlighet till vila och rekreation ute på landet. På det första mötet beslutades bl.a. att ”lemna ett understöd  af 10 kronor till enkefru Moulier att hon måtte komma i tillfälle vistas på landet en tid.”

Även män och hörande kunde vara med i föreningen som extra medlemmar. I styrelsen fick däremot bara kvinnor ingå.

När De dövas kvinnoförening i Stockholm bildades fanns bara två kvinnoföreningar i Sverige; Fredrika Bremerförbundet (bildat 1884) och Kristliga föreningen för unga kvinnor KFUK (bildat 1885).

Redan1885 fanns en förening för döva kvinnor inom Stockholms dövas förening.

Om du klickar på bilden ovan kan du läsa protokollet från det första styrelsemötet.

 

 

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad