Foto
Fotograf: Svenska Dagbladet, J, H (SvD). Stockholms stadsmuseum

Manilla Dövstumskola. Dövstumlärare K. Bergvall tränar att tala med en 7-årig pojke.

Uppdaterad