Text
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Manillaskolan - instruktion för vårdarinna för pojkar respektive flickor 1928

Manilla dövstumskola, nuvarande Manillaskolan, grundades 1809 och var Sveriges första skola för döva och blinda barn. Både elever och personal bodde på skolan och barnen behövde därför omvårdnad även utanför lektionstiden.

Pojkar och flickor bodde var för sig och ”vårdarinnans” uppgifter skilde sig åt beroende på om det var pojkar eller flickor hon hade hand om. I instruktionen till höger kan du läsa om  de dagliga sysslor som skulle utföras.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad