Text

Manillaskolan - instruktion för vårdarinna för pojkar respektive flickor 1928

Manilla dövstumskola, nuvarande Manillaskolan, grundades 1809 och var Sveriges första skola för döva och blinda barn. Både elever och personal bodde på skolan och barnen behövde därför omvårdnad även utanför lektionstiden.

Pojkar och flickor bodde var för sig och ”vårdarinnans” uppgifter skilde sig åt beroende på om det var pojkar eller flickor hon hade hand om. I instruktionen till höger kan du läsa om  de dagliga sysslor som skulle utföras.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Manillaskolan -  dagboksanteckning om julklappsinslagning 1916

Manillaskolan - dagboksanteckning om julklappsinslagning 1916

Manillaskolan - eleven Harry Karlsson firar julafton hemma 1917

Manillaskolan - eleven Harry Karlsson firar julafton hemma 1917

Manillaskolan - instruktion för jourhavande lärare och lärarinnor 1895

Manillaskolan - instruktion för jourhavande lärare och lärarinnor 1895

Manillaskolan – dagboksanteckning från Stockholmsbesök 1916

Manillaskolan – dagboksanteckning från Stockholmsbesök 1916

Manillaskolan – lärobok med blindskrift

Manillaskolan – lärobok med blindskrift

Skolor för barn med olika funktionsvariationer
Tema

Skolor för barn med olika funktionsvariationer

Idag är det en självklar rättighet att alla barn ska få gå i skola, och att skolan ska anpassa sin undervisning till de behov barnen har. Så har det inte alltid varit.

Tysta skolan - ansökan om plats för dövstumma Thyra 1886

Tysta skolan - ansökan om plats för dövstumma Thyra 1886