Sök

Sökresultat

31 träffar på Vapen

Läroverksungdom med egna vapen 1931 – fascister?

Läroverksungdom med egna vapen 1931 – fascister?

Med hugg och slag / Margareta Weidhagen-Hallerdt

Med hugg och slag / Margareta Weidhagen-Hallerdt

I eld och rök / Magareta Weidhagen-Hallerdt

I eld och rök / Magareta Weidhagen-Hallerdt

Med byssa och kanon / Margareta Weidhagen-Hallerdt

Med byssa och kanon / Margareta Weidhagen-Hallerdt

Krigsdrabbade barn flydde till Sverige

Krigsdrabbade barn flydde till Sverige

Katarina Skjutbana, Björkhagen

Katarina Skjutbana, Björkhagen

Inbjudan till Föreningen för befrämjande av skolungdomens vapenövningar 1885

Inbjudan till Föreningen för befrämjande av skolungdomens vapenövningar 1885

Hån mot Frälsningarmén

Hån mot Frälsningarmén

Polisen ingriper mot misstänkt vapensmuggling i februari 1918

Polisen ingriper mot misstänkt vapensmuggling i februari 1918

Södertörns Villastads Skytteförenings ammunitionslager - polisrapport 1914

Södertörns Villastads Skytteförenings ammunitionslager - polisrapport 1914

"Revolveruppträde i spårvagn i går" - artikel Dagens Nyheter 1913

"Revolveruppträde i spårvagn i går" - artikel Dagens Nyheter 1913

En lektion i ickevåld - Per Anders Fogelström om kampen för demokrati

En lektion i ickevåld - Per Anders Fogelström om kampen för demokrati

Polisrapport om Munckska frikåren 1932

Polisrapport om Munckska frikåren 1932

"Rashygieniska idéer och strävanden i nutiden" - artikel Social-Demokraten 1918

"Rashygieniska idéer och strävanden i nutiden" - artikel Social-Demokraten 1918

"Kongl. maj:ts Förbud, At Inga Laqueier, Drängar och Gesäller skola bära Wärjor, Icke heller Inqwarterade och i Guarnizon liggande Soldater, enär de intet äro på Wacht och Commenderingar" 1719

"Kongl. maj:ts Förbud, At Inga Laqueier, Drängar och Gesäller skola bära Wärjor, Icke heller Inqwarterade och i Guarnizon liggande Soldater, enär de intet äro på Wacht och Commenderingar" 1719

"Publication, Att Laqueyer och Drängar taga sig til wara för Wärjors bärande och Excessers föröfwande emot Förordningarne" 1732

"Publication, Att Laqueyer och Drängar taga sig til wara för Wärjors bärande och Excessers föröfwande emot Förordningarne" 1732

Gärdes- och Skanskvarnsskolorna skall vara färdiga om en månad

Gärdes- och Skanskvarnsskolorna skall vara färdiga om en månad

Arrest for murder. William Simon alias Sherman alias Slim

Arrest for murder. William Simon alias Sherman alias Slim

Militär- och skjutövningar - Beskowska skolan 1917

Militär- och skjutövningar - Beskowska skolan 1917

De skotska legotrupperna i Stockholm lovar att sluta ”offórette” stadens borgare 1520

De skotska legotrupperna i Stockholm lovar att sluta ”offórette” stadens borgare 1520

Storhög, högar och Lövsta bytomt

Storhög, högar och Lövsta bytomt

1436 års privilegiebrev till Stockholms stad

1436 års privilegiebrev till Stockholms stad

Hvad hafva myndigheterna uträttat med sitt straff? Föredrag af Viktor E. Lennstrand

Hvad hafva myndigheterna uträttat med sitt straff? Föredrag af Viktor E. Lennstrand

von Hallwyl oenig med Dr Nyström om hur socialismen ska bekämpas - brev 1892

von Hallwyl oenig med Dr Nyström om hur socialismen ska bekämpas - brev 1892

Karta

Laddar karta...

Laddar resultat...

Inga träffar

Det finns inga träffar att visa på kartan.