Sök

Sökresultat

31 träffar på Vapen

Revolverdåd av fascistpojkar på Ny Dags redaktionslokal. Sillén skulle slås i bojor

Revolverdåd av fascistpojkar på Ny Dags redaktionslokal. Sillén skulle slås i bojor

Gärdes- och Skanskvarnsskolorna skall vara färdiga om en månad

Gärdes- och Skanskvarnsskolorna skall vara färdiga om en månad

"Rashygieniska idéer och strävanden i nutiden" - artikel Social-Demokraten 1918

"Rashygieniska idéer och strävanden i nutiden" - artikel Social-Demokraten 1918

En lektion i ickevåld - Per Anders Fogelström om kampen för demokrati

En lektion i ickevåld - Per Anders Fogelström om kampen för demokrati

Polisrapport om Munckska frikåren 1932

Polisrapport om Munckska frikåren 1932

Arrest for murder. William Simon alias Sherman alias Slim

Arrest for murder. William Simon alias Sherman alias Slim

Polisen ingriper mot misstänkt vapensmuggling i februari 1918

Polisen ingriper mot misstänkt vapensmuggling i februari 1918

Militär- och skjutövningar - Beskowska skolan 1917

Militär- och skjutövningar - Beskowska skolan 1917

Hån mot Frälsningarmén

Hån mot Frälsningarmén

Krigsdrabbade barn flydde till Sverige

Krigsdrabbade barn flydde till Sverige

Södertörns Villastads Skytteförenings ammunitionslager - polisrapport 1914

Södertörns Villastads Skytteförenings ammunitionslager - polisrapport 1914

"Skrapnos"

"Skrapnos"

"Kongl. maj:ts Förbud, At Inga Laqueier, Drängar och Gesäller skola bära Wärjor, Icke heller Inqwarterade och i Guarnizon liggande Soldater, enär de intet äro på Wacht och Commenderingar" 1719

"Kongl. maj:ts Förbud, At Inga Laqueier, Drängar och Gesäller skola bära Wärjor, Icke heller Inqwarterade och i Guarnizon liggande Soldater, enär de intet äro på Wacht och Commenderingar" 1719

Katarina Skjutbana, Björkhagen

Katarina Skjutbana, Björkhagen

"Revolveruppträde i spårvagn i går" - artikel Dagens Nyheter 1913

"Revolveruppträde i spårvagn i går" - artikel Dagens Nyheter 1913

De skotska legotrupperna i Stockholm lovar att sluta ”offórette” stadens borgare 1520

De skotska legotrupperna i Stockholm lovar att sluta ”offórette” stadens borgare 1520

Inbjudan till Föreningen för befrämjande av skolungdomens vapenövningar 1885

Inbjudan till Föreningen för befrämjande av skolungdomens vapenövningar 1885

"Publication, Att Laqueyer och Drängar taga sig til wara för Wärjors bärande och Excessers föröfwande emot Förordningarne" 1732

"Publication, Att Laqueyer och Drängar taga sig til wara för Wärjors bärande och Excessers föröfwande emot Förordningarne" 1732

Läroverksungdom med egna vapen 1931 – fascister?

Läroverksungdom med egna vapen 1931 – fascister?

Med hugg och slag / Margareta Weidhagen-Hallerdt

Med hugg och slag / Margareta Weidhagen-Hallerdt

I eld och rök / Magareta Weidhagen-Hallerdt

I eld och rök / Magareta Weidhagen-Hallerdt

Med byssa och kanon / Margareta Weidhagen-Hallerdt

Med byssa och kanon / Margareta Weidhagen-Hallerdt

Storhög, högar och Lövsta bytomt

Storhög, högar och Lövsta bytomt

Gravfältet i naturreservatet Kyrksjölöten och Ryssmuren

Gravfältet i naturreservatet Kyrksjölöten och Ryssmuren

Karta

Laddar karta...

Laddar resultat...

Inga träffar

Det finns inga träffar att visa på kartan.