Text
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Advokat Hellberg begär att ungsocialisten Thunell ska frikännas 1910

Den 12 april 1909 häktades muraren och ungsocialisten Albin Thunell (f. 1886) anklagad för att ha ”sökt föranleda till ohörsamhet mot lag”.

Bakom anklagelsen låg det tal med titeln ”Då vapnet vrides ur förtryckets hand” Thunell hållit på Folkets Hus i Stockholm den 18 februari samma år.

Enligt åklagarsidan hade Thunell i sagda tal propagerat för vapenvägran, något som Thunell själv förnekade.

Rättegången mot Thunell inleddes den 4 mars 1909 vid Stockholms rådhusrätts 3:e avdelning. Som Thunells juridiska biträde uppträdde advokaten Wilhelm Hellberg, vars slutanförande å sin klients räkning går att läsa intill.

Trots Hellbergs ansträngningar och Thunbergs eget nekande kom denne, då rättegången avslutades den 22 april, att dömas till en månads fängelse.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad