Text

Polisrapport om ungsocialisten Albin Thunells tal ”Då vapnet vrides ur förtryckets hand” 1909

På eftermiddagen den 18 februari 1909 höll ungsocialisten Albin Thunell (f. 1886) ett anförande med titeln ”Då vapnet vrides ur förtryckets hand” på Folkets Hus i Stockholm.

I anförandet gisslade Thunell den militarism han ansåg genomsyrade hela det kapitalistiska samhället, ett samhälle som han i förlängningen önskade krossa.   

För talet kom Thunell, som redan två gånger tidigare dömts till fängelse för vapenvägran, att häktas anklagad för att ”sökt förleda till ohörsamhet emot lag”.

Ett utdrag från en av polisens rapporter från mötet, där stora delar av Thunells tal finns återgivet, går att läsa här intill.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

 Socialdemokraten Söderquist argumenterar för att lägga ned försvaret 1910

Socialdemokraten Söderquist argumenterar för att lägga ned försvaret 1910

Advokat Hellberg begär att ungsocialisten Thunell ska frikännas 1910

Advokat Hellberg begär att ungsocialisten Thunell ska frikännas 1910

Poliser och domstolar
Tema

Poliser och domstolar

Stockholm fick poliser 1776. Då bildades Överståthållarämbetet för polisärenden. Genom polisens rapporter och domstolarnas protokoll vår vi veta en hel del om historiens brott och…

Polisrapport om Hinke Bergegrens tal "Klasskamp eller kompromiss" 1908

Polisrapport om Hinke Bergegrens tal "Klasskamp eller kompromiss" 1908

Polisrapport om ungsocialisternas friluftsfest 1908

Polisrapport om ungsocialisternas friluftsfest 1908

Ungsocialisten Gustaf Svensson rasar mot präster, polis och press 1912

Ungsocialisten Gustaf Svensson rasar mot präster, polis och press 1912