Text

Inbjudan till Föreningen för befrämjande av skolungdomens vapenövningar 1885

I det här meddelandet bjuder Föreningen för befrämjande av skolungdomens vapenöfningar in den kände läkaren Anton Nyström som ledamot. Huruvida Nyström tackade jag är oklart.

I stadgarna som finns på andra sidan kan man läsa att föreningens syfte var att "befordra och underlätta vapenöfningar med ungdomen i hufvudstadens skolor".  

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Livet i staden
Tema

Livet i staden

Arbetsdagen i staden på 1800-talet var hård och lång, oavsett om du arbetade i fabrik, affär eller på kontor. Men när arbetet var slut fanns det föreningar och fritidsaktiviteter a…

Tal mot militarismen av Carl Lindhagen. (Anförande i Andra Kammaren vid den stora militärdebatten den 22 mars 1911)

Tal mot militarismen av Carl Lindhagen. (Anförande i Andra Kammaren vid den stora militärdebatten den 22 mars 1911)