1436 års privilegiebrev till Stockholms stad
Medeltida handskrift med hängande lacksigill
Text

1436 års privilegiebrev till Stockholms stad

Text ur Stockholms stads privilegiebref 1423-1700 (Uppsala 1900-1913):

"Riksrådets privilegiebref. Stockholm den 1 maj 1436. Original på pergament (62 x 34 cm.) i Stockholms rådhusarkiv. - 40 rader. 54 sigill bevarade, tillhörande ärkebiskop Olof (kors), biskoparne Bengt (andligt vapen), Sven (klufven sköld med leopard och lilja), Thomas (nyckel och svärd i kors), Olaff (två småsköldar, den ena med stående djur, otydligt), Magnus (två småsköldar, den ena med arm), Nils (två småsköldar, den ena med lilja), drotsen Christiern Nilsson (vase), Nils Gustafsson (båt), Gotschalk Bengtsson (tillbakaseende ulf), Nils Ärengislasson (klufven sköld), Laurentz Ulfsson (lejonörn), Bo Stensson (delad sköld), Gustaf Algotsson (tre sjöblad), Broder Svensson (tjurhufvud), Karl Knutsson (båt), Nils Jönsson (oxpanna), Bengt Jönsson (d:o), Karl Ormsson (gumsehufvud), Knut Joansson (blott fragment), Bengt Oddson (otydligt), Erik Puke (båt), Bengt Gotschalksson (hjort), Nils Stensson (delad sköld), Mattias Ödgislasson (lilja), Bo Knutsson (griphufvud), Olof Ragvaldsson (fyrstyckad sköld), Gregers Magnusson (snedbjelke), Magnus Green (spets från venster), Ärengisl Nilsson (klufven sköld), Birger Trolle (trollhufvud, otydligt), Olaus Plata (två vingar), Joan Gedda (fisk), Henrik Sverdh (svärd med två stjärnor), Bengt Lydekesson (drake), Gustaf Ulfsson (sparre), Gustaf Sture (tre sjöblad), Ture Stensson (två tvärbjelkar), Erik Turesson (d:o), Fader Ulfsson (fragment), Ragvald Puke (båt), Harald Stensson (spets från venster), Holmsten Joansson (ros med strålar), Erik Jönsson (skadadt), Karl Magnusson (snedbjelke), Gregers Bengtsson (tre snedbjelkar), Joan Folkason (båt), Harald Ulfsson (klufven sköld, venstra fältet deladt), Jöns Olofsson (krumhorn), Ragvald Magnusson (fargalt), Birger Ulfsson (klufven sköld, venstra fältet deladt), Nils Krok (snedbjelke med sparre), Laurents Snakenborg (snedbjelke med orm), Sten Pedersson (sjuuddig stjerna). Märken efter 11 sigill."


Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

7-9 Språkhistorisk tidslinje 1000 1900
Tema

7-9 Språkhistorisk tidslinje 1000 1900

Gör en tidslinje över språkutvecklingen i svenskan. Du börjar med att göra en språkhistorisk analys av texterna och placerar dem sedan i kronologisk ordning.

GY Språkhistorisk tidslinje 1000 1900
Tema

GY Språkhistorisk tidslinje 1000 1900

Gör en tidslinje över språkutvecklingen i svenskan. Du börjar med att göra en språkhistorisk analys av texterna och placerar dem sedan i kronologisk ordning.

Stockholm blir en stad
Tema

Stockholm blir en stad

Den allra äldsta delen av staden Stockholm låg på den lilla ön Stadsholmen där Gamla stan ligger idag. (Bild: Stockholms privilegiebrev från 1436, Stadsarkivet).

Stockholms stads privilegiebref : 1423-1700 / utg. af Kungl. humanistiska vetenskapssamfundet genom Karl Hildebrand och Arnold Bratt

Stockholms stads privilegiebref : 1423-1700 / utg. af Kungl. humanistiska vetenskapssamfundet genom Karl Hildebrand och Arnold Bratt