1436 års privilegiebrev till Stockholms stad
Text
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

1436 års privilegiebrev till Stockholms stad

Text ur Stockholms stads privilegiebref 1423-1700 (Uppsala 1900-1913):

"Riksrådets privilegiebref. Stockholm den 1 maj 1436. Original på pergament (62 x 34 cm.) i Stockholms rådhusarkiv. - 40 rader. 54 sigill bevarade, tillhörande ärkebiskop Olof (kors), biskoparne Bengt (andligt vapen), Sven (klufven sköld med leopard och lilja), Thomas (nyckel och svärd i kors), Olaff (två småsköldar, den ena med stående djur, otydligt), Magnus (två småsköldar, den ena med arm), Nils (två småsköldar, den ena med lilja), drotsen Christiern Nilsson (vase), Nils Gustafsson (båt), Gotschalk Bengtsson (tillbakaseende ulf), Nils Ärengislasson (klufven sköld), Laurentz Ulfsson (lejonörn), Bo Stensson (delad sköld), Gustaf Algotsson (tre sjöblad), Broder Svensson (tjurhufvud), Karl Knutsson (båt), Nils Jönsson (oxpanna), Bengt Jönsson (d:o), Karl Ormsson (gumsehufvud), Knut Joansson (blott fragment), Bengt Oddson (otydligt), Erik Puke (båt), Bengt Gotschalksson (hjort), Nils Stensson (delad sköld), Mattias Ödgislasson (lilja), Bo Knutsson (griphufvud), Olof Ragvaldsson (fyrstyckad sköld), Gregers Magnusson (snedbjelke), Magnus Green (spets från venster), Ärengisl Nilsson (klufven sköld), Birger Trolle (trollhufvud, otydligt), Olaus Plata (två vingar), Joan Gedda (fisk), Henrik Sverdh (svärd med två stjärnor), Bengt Lydekesson (drake), Gustaf Ulfsson (sparre), Gustaf Sture (tre sjöblad), Ture Stensson (två tvärbjelkar), Erik Turesson (d:o), Fader Ulfsson (fragment), Ragvald Puke (båt), Harald Stensson (spets från venster), Holmsten Joansson (ros med strålar), Erik Jönsson (skadadt), Karl Magnusson (snedbjelke), Gregers Bengtsson (tre snedbjelkar), Joan Folkason (båt), Harald Ulfsson (klufven sköld, venstra fältet deladt), Jöns Olofsson (krumhorn), Ragvald Magnusson (fargalt), Birger Ulfsson (klufven sköld, venstra fältet deladt), Nils Krok (snedbjelke med sparre), Laurents Snakenborg (snedbjelke med orm), Sten Pedersson (sjuuddig stjerna). Märken efter 11 sigill."


Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad