Text
Författare: Sääf, A. B.. Stockholms stadsarkiv

Värnpliktige Jansson på rymmen - polisrapport 1913

Den 10 februari 1913 har polisen med ansvar för Brännkyrkaområdet fått meddelande om att en av flottans värnpliktiga inte dykt upp till tjänstgöring. Så här står det i rapportboken:

Måndagen 10 februari 1913.

I bifogade skrifvelser N. 48. H. D. 2. 1913 från Kungl Flottans station i Stockholm har begärts, att värnpliktige N. 114 233/11 David John Hygenius Jansson, hvilken utan anmält laga förfall uteblifvit från nu pågående vapenöfning, måtte efterspanas och därest han anträffas, öfverlämnas till Kungl Flottans station i Stockholm.

Jansson, som enligt hos rotemannen i 25:e roteln förda anteckningar, låtit den 18/10 1910 utskrifva sig från Katarina församling i Stockholm till Brännkyrka församling har, enligt uppgift å pastorsexpeditionen Brännkyrka församling låtit skrifva sig nr. 24 Bergvägen i Enskede.

Jansson har blifvit eftersökt å denna plats, där han varit boende hos sina föräldrar, men har Jansson inte där anträffats.

Enligt uppgift af Janssons föräldrar, har Jansson för omkring två år tillbaka begifvit sig till sjös; och hade de ingen kännedom om han[s] nuvarande vistelseort.

Jansson, som efterspanats inom Brännkyrka församling, har icke kunnat anträffas. Ej heller har någon upplysning om hans nuvarande vistelseort kunnat vinnas.

Stockholm som ofvan
A.B. Sääf

Om man jämför nya kartor med den här dåtida plankartan över Gamla Enskede kan man dra slutsatsen att dåvarande adress Bergvägen 24 senare bytte adressnamn till Bergkantsvägen 14 där fastigheten Rättaren 7 ligger.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad