Text
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Vapenvila bör vara möjlig - polisrapport från föredrag i KFUK

Under första världskriget, närmare bestämt den 29 november 1916 ska E. J. Hillbom hålla fredsföredrag på Brunnsgatan 3. Utöver två poliser som beordrats övervaka mötet finns tolv åhörare. Rapporten renskriven:

P.M. 

Undertecknad, som varit beordrade, att onsdagen den 29 november 1916 klockan 8 eftermiddagen närvara vid ett möte i Kristliga Föreningen För Unga Kvinnor, i huset n:r 3 Brunnsgatan, där föredrag hölls af E. J. Hillbom öfver ämnet ”Vapenvila bör vara möjlig”, få härom rapportera följande:

Mötet, som af talaren själf öppnades klockan 8.20 em, var besökt af 12 personer.

Talaren framställde först en fråga till åhörarna, om någon af dem visste hvarför hans affischer om mötet blifvit borttagna.

Därefter talade Hillbom något osammanhängande om människornas frälsning och därefter om sina familjeförhållanden, därpå något om de krigsförande länderna samt om ett samtal mellan Kejsar Wilhelm och en fredsvän.

Därefter kritiserade talaren statsminister Hammarskjölds svar till fredsvännerna. ”Att den som går obedd till går otackad ifrån”, samt föreslog att om han icke ifrade mera för fredstanken, borde han lämna platsen till någon annan.

Talaren afbröt sitt anförande upprepade gånger genom fingerade mottagningar af trådlösa telegram och andra telefonsamtal genom å talarestolen anbragta markerade telefonapparater och simulerade härunder samtal med fredsvänner i olika länder.

Mötet slutade klockan 10 eftermiddagen med ett dylikt längre telefonsamtal. Dessförinnan hade alla åhörarne, utom två, tidigare aflägsnat sig ur lokalen.

Inga oordningar förekommo.

Stockholm den 30 november 1916.
[Svårtydda namnteckningar]

Uppdaterad