Text

Polisrapport om Munckska frikåren 1932

Kriminalpolisens digra utredning (20 sidor) om hur den Munckska frikåren i Stockholm erhållit en del av sin beväpning.

Munckska frikåren var en hemlig paramilitär organisation bildad 1927 av generallöjtnanten Bror Munck. Kåren hade som uttalat mål att försvara Stockholm och Sverige mot ett kommunistiskt maktövertagande. Kårens verksamhet sanktionerades inledningsvis av Stockholms högsta polisledning.

Då kårens verksamhet 1931 avslöjades i media utsattes kåren för en massiv kritikerstorm, främst från vänsterhåll. Åtal väcktes så småningom mot flera av kårens ledande män, bl.a. dömdes Bror Munck i mars 1932 till böter på 500 kr för olovligt vapeninnehav.

Kåren, som efter 1932 förde en tynande tillvaro, avvecklades helt i och med ledaren Bror Muncks död 1935.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Nazist "skjuten" på Östermalm 1934

Nazist "skjuten" på Östermalm 1934

Razzia hos kommunisterna över hela landet idag. Ny Dags chefredaktör i polisförvar. En mängd dokument beslagtagna. Över 300 polismän i aktion i Stockholm.

Razzia hos kommunisterna över hela landet idag. Ny Dags chefredaktör i polisförvar. En mängd dokument beslagtagna. Över 300 polismän i aktion i Stockholm.

Revolverdåd av fascistpojkar på Ny Dags redaktionslokal. Sillén skulle slås i bojor

Revolverdåd av fascistpojkar på Ny Dags redaktionslokal. Sillén skulle slås i bojor

”Nationellt medborgartåg mot bolsjevism och klasskamp!” 1933

”Nationellt medborgartåg mot bolsjevism och klasskamp!” 1933

”Svensk front mot kommunism och nazism!” 1934

”Svensk front mot kommunism och nazism!” 1934