Text

Barackskolor och klassdubblering hotfullt spöke för skolborgarråd

Tidningsklipp ur Expressen den 18 januari 1947. Borgarrådet Ragnar Tomson är bekymrad över den stora bristen på skolor i Stockholm. I artikeln nämns bland andra Långbrodals folkskola, Gubbängens folkskola, Aspuddens folkskola, Björkhagens folkskola, Fredhälls folkskola, Ängby samrealskola, Enskede samrealskola, Kungsholmens högre allmänna läroverk, Vasa realskola, Vasa kommunala flickskola, Åhlinska skolan, Ekhagens skola, Gärdesskolan med flera.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Ragnar Tomson. Ledamot av stadsfullmäktige 1941-1962. Kulturborgarråd 1946-1958

Ragnar Tomson. Ledamot av stadsfullmäktige 1941-1962. Kulturborgarråd 1946-1958