Sök

Sökresultat

58 träffar på Äldreomsorg

Norrtullsgatan 45, f d Borgerskapets änkehus

Norrtullsgatan 45, f d Borgerskapets änkehus

Borgerskapets änkehus. Norrtullsgatan 45.

Borgerskapets änkehus. Norrtullsgatan 45.

Rosenlunds ålderdomshem från väster, Skånegatan 1

Rosenlunds ålderdomshem från väster, Skånegatan 1

Rosenlunds ålderdomshem, Tideliusgatan 12

Rosenlunds ålderdomshem, Tideliusgatan 12

Utsikt över Rosenlunds ålderdomshem, före anläggandet av Ringvägen

Utsikt över Rosenlunds ålderdomshem, före anläggandet av Ringvägen

Eriksberg. Timmermansordens ålderdomshem

Eriksberg. Timmermansordens ålderdomshem

Borgerskapets änkehus, Norrtullsgatan 45. Interiör med boende och personal vid måltid i den gemensamma matsalen.

Borgerskapets änkehus, Norrtullsgatan 45. Interiör med boende och personal vid måltid i den gemensamma matsalen.

Historisk berättelse om det fordna riddar S. Jörans hospital, och det sedan uprättade Drottninghuset, til dess början, tilwäxt och nu warande tilstånd / Eric S. Ruda

Historisk berättelse om det fordna riddar S. Jörans hospital, och det sedan uprättade Drottninghuset, til dess början, tilwäxt och nu warande tilstånd / Eric S. Ruda

Eriksberg. Timmermansordens ålderdomshem

Eriksberg. Timmermansordens ålderdomshem

Interiör från matsalen i Borgerskapets änkehus på Norrtullsgatan 45

Interiör från matsalen i Borgerskapets änkehus på Norrtullsgatan 45

Rosenlunds ålderdomshem. Interiör med äldre kvinnor som sitter på stolar invid sängar. Några är sysselsatta med handarbete

Rosenlunds ålderdomshem. Interiör med äldre kvinnor som sitter på stolar invid sängar. Några är sysselsatta med handarbete

Borgerskapets änkehus, Norrtullsgatan 45, Interiör från den gemensamma matsalen där kvinnor sitter och äter.

Borgerskapets änkehus, Norrtullsgatan 45, Interiör från den gemensamma matsalen där kvinnor sitter och äter.

Borgerskapets änkehus, Norrtullsgatan 45. Interiör från ett rum där en äldre kvinna bor.

Borgerskapets änkehus, Norrtullsgatan 45. Interiör från ett rum där en äldre kvinna bor.

Borgerskapets änkehus, Norrtullsgatan 45. Interiör med två kvinnor i ett dubbelrum.

Borgerskapets änkehus, Norrtullsgatan 45. Interiör med två kvinnor i ett dubbelrum.

Helgeandshuset i Stockholm

Helgeandshuset i Stockholm

Projekt Tema Hemmet - Inga-Britt 74 trivs i Svedmyra

Projekt Tema Hemmet - Inga-Britt 74 trivs i Svedmyra

Interiör från kyrksalen i Rosenlunds ålderdomshem, Tideliusgatan 12

Interiör från kyrksalen i Rosenlunds ålderdomshem, Tideliusgatan 12

Sabbatsbergs sjuk- och ålderdomshem. Sjuksal i Adolf Fredrikshuset

Sabbatsbergs sjuk- och ålderdomshem. Sjuksal i Adolf Fredrikshuset

Kaffe serveras i det nya S:t Paulshemmet för gamla

Kaffe serveras i det nya S:t Paulshemmet för gamla

Sabbatsbergs vård- och ålderdomshem Adolf Fredrikshuset 1896

Sabbatsbergs vård- och ålderdomshem Adolf Fredrikshuset 1896

Sabbatsbergs vård- och ålderdomshem Johanneshuset 1896

Sabbatsbergs vård- och ålderdomshem Johanneshuset 1896

Sabbatsbergs vård- och ålderdomshems interiör 1896

Sabbatsbergs vård- och ålderdomshems interiör 1896

Sabbatsbergs vård- och ålderdomshem ledningsmöte 1896

Sabbatsbergs vård- och ålderdomshem ledningsmöte 1896

Sabbatsbergs sjuk- och ålderdomshem. Dagrum i Adolf Fredrikshuset

Sabbatsbergs sjuk- och ålderdomshem. Dagrum i Adolf Fredrikshuset

Karta

Laddar karta...

Laddar resultat...

Inga träffar

Det finns inga träffar att visa på kartan.