Text
Författare: Ruda, Eric S. Stadsmuseet i Stockholm

Historisk berättelse om det fordna riddar S. Jörans hospital, och det sedan uprättade Drottninghuset, til dess början, tilwäxt och nu warande tilstånd / Eric S. Ruda

Drottninghusets historia berättas här av Eric Ruda. Det grundades av drottning Ulrika Eleonora 1686. Meningen var att det skulle fungera som ett fattighus för äldre damer från borgerskapet. På platsen hade det också innan legat fattig- och sjukstugor. Än idag ligger Drottninghuset på samma plats och fungerar som pensionärshem. Men sovsalarna har ersatts av moderna pensionärslägenheter.

Ruda berättar också allmänt om stadens fattigvård ända från Birger jarls dagar till 1700-talet (då skriften utkom). Historien om riddaren Sankt Göran får man också ta del av.
32 sidor. Frakturstil.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad