Foto

Sabbatsbergs sjuk- och ålderdomshem. Sjuksal i Adolf Fredrikshuset