Senmedeltidens vård och omsorg
Text
Upphov: Okänd. Riksarkivet

Helgeandshuset i Stockholm

Brevet, där originalet dessvärre inte finns längre, var försett med kungens (Gustav Wasa) samt riksrådens sigill. I Riksregistraturet i Riksarkivet framgår av datering och ort att beslutet fattades herredagen(möte sammansatt av stormän) i Örebro den 27 januari 1531.

Wij Götstaff medt gudz nådhe Suerigis och Göttis etc konung Göre Wettirligit....så börjar skrivelsen och det hela handlar om att Gråbrödraklostret i Stockholm inrättas till ett helgeandshus* för fattiga och sjuka, även med föreskrift att klosterräntan skall sammanslås med det tidigare helgeandshusets och sjukstugornas inkomster och helt användas för det nya helgeandshusets räkning.

*Heliga andens hus (Domus sanctis Spiritus) vanligt under medeltiden dvs. kombinerat ålderdomshem, fattigstugor och sjukhus.

Karin Borgkvist Ljung

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad