Foto

Borgerskapets änkehus, Norrtullsgatan 45, Interiör från den gemensamma matsalen där kvinnor sitter och äter.