Foto

Borgerskapets änkehus, Norrtullsgatan 45. Fröken Nilsson pratar i telefonen på läkarmottagningen.