Foto

Sabbatsbergs vård- och ålderdomshem Adolf Fredrikshuset 1896

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Från fattighjon till folkpensionärer : Sabbatsberg under 200 år / Alf Nordström

Från fattighjon till folkpensionärer : Sabbatsberg under 200 år / Alf Nordström

Storkök på ålderdomshem 1930-talet

Storkök på ålderdomshem 1930-talet