Foto

Sabbatsbergs vård- och ålderdomshem ledningsmöte 1896

Fotografi av ledningen för Sabbatsbergs vård- och ålderdomshem från 1896. Bilden är något beskuren.