Foto

Sabbatsbergs vård- och ålderdomshems interiör 1896