Modell av själagården på Medeltidsmuseet
Föremål
Upphov: Okänd. Stadsmuseet i Stockholm

Modell av Själagården

Stiftelsen Själagården var ett ålderdoms- och sjukhem som startades i början av 1400-talet i Stockholm. Såsom på Helgeandshuset kunde äldre människor mot betalning få mat och husrum och Själagården tog även emot och hjälpte stadens fattiga.

Själagården hörde ihop med Stockyrkans själakor, byggd omkring 1420. Själakor fanns i flera medeltida städer och hade till uppgift att verka för människans frälsning. Varje söndag delades allmosor ut till sextio fattiga i staden, ett fritt bad  per månad samt en fri måltid på själagården varje år.

 

Rester av Själagården hittades på Själagårdsgatan 1932 under rivningen av de gamla husen på gatan. Huset dokumenterades noga innan det revs och idag står en modell av själagården utställd på Medeltidsmuseet.

Modellen är tillverkad av M Schärman och A Seger

 

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad