Foto

Sabbatsbergs nya ålderdomshemsbyggnad invigs. Tv. hemmets föreståndarinna syster Agda Asplund och pensionär Eva Svensson