Foto

Borgerskapets änkehus, Norrtullsgatan 45. Interiör från lägenhet. Fru Wiklund sitter vid TVapparaten.