Foto
Fotograf: Okänd. Stadsmuseet i Stockholm

Borgerskapets änkehus, Norrtullsgatan 45. Interiör från lägenhet. Fru Wiklund sitter vid TVapparaten.

Uppdaterad