Text

Stockholms kyrkliga och religiösa förhållanden / S. A. Fries

Den här artikeln från 1897 ger bland annat en beskrivning av Stockholms olika kyrkosamfund, statskyrkans uppbyggnad, kristendomsundervisningen i skolan och olika samhällsklassers religiositet. Författaren avslutar med några egna önskemål inför framtiden, t. ex. att antalet pastorat (församlingar) i Stockholm ska utökas - vilket också sker några år senare. 15 sidor.

Utdrag ur Stockholm : Sveriges hufvudstad skildrad med anledning af allmänna konst- och industriutställningen 1897. D. 1. - 1897. - S. 645-659

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Allmänna konst- och industriutställningen i Stockholm 1897

Allmänna konst- och industriutställningen i Stockholm 1897

Om verket Stockholm : Sveriges hufvudstad skildrad med anledning af allmänna konst- och industriutställningen 1897

Om verket Stockholm : Sveriges hufvudstad skildrad med anledning af allmänna konst- och industriutställningen 1897

Stockholmsutställningen 1897
Tema

Stockholmsutställningen 1897

I slutet av 1800-talet pågår industrialismen för fullt i Sverige. Allmänna konst- och industriutställningen var ett sätt att visa upp teknologiska framsteg och ny design. Utställni…