Text

Stockholms vattenledning / Freddrik Vilhelm Hansen

Redan de gamla romarna kom på tanken att föra vattnet till invånarna istället för att alla ska behöva gå till brunnar och hämta. Därför byggde man akvedukter (öppna vattenledningar som drevs av självtryck). I Stockholm tog man på 1600-talet upp tanken, men först två århundraden senare - 1861 - hade Stockholm ett verkligt vattenledningssystem. Den här illustrerade artikeln ger en ingående beskrivning av hur det gick till och innehåller bland annat en karta över hur Stockholms Vattenlednings rörnät såg ut i slutet på 1800-talet.

Utdrag ur Stockholm : Sveriges hufvudstad skildrad med anledning af allmänna konst- och industriutställningen 1897. D. 2. - 1897. - S. 322-352

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Allmänna konst- och industriutställningen i Stockholm 1897

Allmänna konst- och industriutställningen i Stockholm 1897

Brunnar, dass och avlopp
Tema

Brunnar, dass och avlopp

En förutsättning för hälsa är rent vatten. Och en förutsättning för rent vatten i en stad är att hålla smutsigt avloppsvatten, toaletter och dricksvatten åtskilda. Kommer avloppsva…

Om verket Stockholm : Sveriges hufvudstad skildrad med anledning af allmänna konst- och industriutställningen 1897

Om verket Stockholm : Sveriges hufvudstad skildrad med anledning af allmänna konst- och industriutställningen 1897

Stockholmsutställningen 1897
Tema

Stockholmsutställningen 1897

I slutet av 1800-talet pågår industrialismen för fullt i Sverige. Allmänna konst- och industriutställningen var ett sätt att visa upp teknologiska framsteg och ny design. Utställni…