Utställningspaviljonger under Konst- och industriutställningen 1897
Bildkonst
Konstnär: Palm, Anna (1859-1924). Stadsmuseet i Stockholm

Vy över Stockholmsutställningen 1897, sedd från Djurgårdsbrunnsviken

Konstnär: Palm, Anna
Material och teknik: Akvarell
Underlag: Papper
Mått i mm: 241x554

När Konst- och industriutställningen ägde rum på Djurgården 1897 målade Anna Palm hela området med små och stora utställningspaviljonger. Här ser vi industrihallen som upptill har en kupol omgiven av fyra minareter.  Därifrån gavs en vidsträckt utsikt över Stockholm.  Till höger ser vi norra delen av Nordiska museet som ännu inte var färdigbyggt. 

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad