Utställningspaviljonger under Konst- och industriutställningen 1897
Bildkonst

Vy över Stockholmsutställningen 1897, sedd från Djurgårdsbrunnsviken

Konstnär: Palm, Anna
Material och teknik: Akvarell
Underlag: Papper
Mått i mm: 241x554

När Konst- och industriutställningen ägde rum på Djurgården 1897 målade Anna Palm hela området med små och stora utställningspaviljonger. Här ser vi industrihallen som upptill har en kupol omgiven av fyra minareter.  Därifrån gavs en vidsträckt utsikt över Stockholm.  Till höger ser vi norra delen av Nordiska museet som ännu inte var färdigbyggt. 

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Anna Palm de Rosa /  artikelförfattare: Lars Johannesson

Anna Palm de Rosa / artikelförfattare: Lars Johannesson

Film från Allmänna Konst- och industriutställningen i Stockholm 1897 (Jubileumsutställningen)

Film från Allmänna Konst- och industriutställningen i Stockholm 1897 (Jubileumsutställningen)

Förslag till anordnande av industri- och konstutställning i Kungsträdgården och på angränsande platser

Förslag till anordnande av industri- och konstutställning i Kungsträdgården och på angränsande platser

Huvudingången till industrihallen på 1897 års  Allmänna konst- och industriutställning på Djurgården

Huvudingången till industrihallen på 1897 års Allmänna konst- och industriutställning på Djurgården

Industrihallen på 1897 års Allmänna konst- och industriutställning på Djurgården

Industrihallen på 1897 års Allmänna konst- och industriutställning på Djurgården

Officiel plan öfver Allmänna konst och industriutställningen i Stockholm 1897

Officiel plan öfver Allmänna konst och industriutställningen i Stockholm 1897

Stockholmsutställningar / John Chrispinsson

Stockholmsutställningar / John Chrispinsson

Stockholmsutställningen 1897
Tema

Stockholmsutställningen 1897

I slutet av 1800-talet pågår industrialismen för fullt i Sverige. Allmänna konst- och industriutställningen var ett sätt att visa upp teknologiska framsteg och ny design. Utställni…

Utsikt från minareterna över 1897 års Allmänna konst- och industriutställning på Djurgården

Utsikt från minareterna över 1897 års Allmänna konst- och industriutställning på Djurgården