Tecknad fasadritning av industrihallen på Stockholmsutställningen 1897
Ritning
Arkitekt: Lilljekvist, Fredrik (1863-1932), Boberg, Ferdinand (1860-1946). Stockholms stadsarkiv

Industrihallen på Stockholmsutställningen 1897

Ritningen visar det vinnande förslaget till den så kallade industrihallen på Stockholmsutställningen 1897. Ritningen är gjord av arkitekterna Ferdinand Boberg och Fredrik Lilljekvist. 

Industrihallen var den största byggnaden på Stockholmsutställningen 1897. Kupolen och de fyra minareterna var nästan 100 meter höga. Inne i industrihallen ställde olika företag ut sina produkter.

Allmänna konst och industriutställningen, även kallad Stockholmsutställningen, var en stor utställning som gjordes för att visa upp hur långt industrialismen hade kommit i Sverige. Olika teknologiska framsteg och ny design visades upp av över 3500 olika utställare.  

Utställningen hölls på Djurgården mellan maj och oktober 1897. När utställningen var över revs eller flyttades de flesta byggnaderna, men en del som till exempel Nordiska- och Biologiska museet står kvar. 

 

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad